OPROGRAMOWANIE do zarządzania produkcją

Macsolutions – autoryzowany dostawca oprogramowania do zarządzania produkcją dla wszystkich marek maszyn.

Macsolutions, renomowany dostawca rozwiązań technologicznych, ogłosił swoje partnerstwo z Raion Software jako autoryzowany dostawca innowacyjnego oprogramowania. To strategiczne porozumienie otwiera nowe możliwości dla producentów stolarki, umożliwiając im zwiększenie wydajności, optymalizację procesów biznesowych oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań. Dobra wiadomość dla tych, którzy posiadają park maszynowy skomponowany od różnych dostawców.

Raion Software to wiodący producent oprogramowania, znany ze swoich zaawansowanych narzędzi, które wspierają różne branże w automatyzacji procesów i zarządzaniu danymi. Firma działa na terenie Europy realizując około 70 projektów rocznie.  Innowacyjne rozwiązania, które kreuje przyczyniają się do wzrostu efektywności operacyjnej i zwiększenia konkurencyjności.

System MES jest rozbudowanym i zaawansowanym narzędziem informatycznym przeznaczonym do zarządzania produkcją. Jego celem jest śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie MES wspiera również realizację produkcji oraz wykrywanie przestojów.

System umożliwia rejestrowanie stanu linii produkcyjnych oraz maszyn wchodzących w skład systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowi możliwe jest gromadzenie danych bezpośrednio z maszyn, w tym pełna historia zdarzeń produkcyjnych (przestoje, awarie, błędy). Ponadto systemy klasy MES pozwalają na śledzenie produkcji, w tym pomiar czasu pracy, przekazywanie bieżącej informacji na temat stanu maszyny oraz przypisywanie do działań na linii / maszynie produkcyjnej osób odpowiedzialnych za produkcję.

System zarządzania produkcją wspiera i znacząco skraca czas jaki jest przeznaczany na realizację każdego z procesów, umożliwiając

  • weryfikację działania maszyn/linii produkcyjnych,
  • skrócenie czasu wydania i oczekiwania na materiał wykorzystywany w produkcji,
  • skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie działań naprawczych.
  • zapobieganie awariom i przestojom w pracy maszyny, co pozytywnie wpływa na wzrost wskaźników produkcyjnych, w tym wskaźnika OEE, który jest jednym z najważniejszych KPI
  • wspieranie operatorów na stanowiskach produkcyjnych, poprzez autouzupełnianie formularzy oraz kilkustopniową weryfikację dokumentów.

Macsolutions, jako autoryzowany dostawca oprogramowania Raion Software, ma na celu dostarczenie klientom kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. Dzięki szerokiemu zakresowi modułów i funkcjonalności, oprogramowanie zapewnia elastyczność i skalowalność umożliwiając dostosowanie się do dynamicznych wymagań rynku.

Jednym z kluczowych atutów oprogramowania Raion Software jest jego zdolność do integracji z istniejącymi systemami klienta, niezależnie od dostawców maszyn. Ta funkcjonalność umożliwia płynne przepływy danych pomiędzy różnymi procesami i działami organizacji, eliminując potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. W rezultacie, czas i koszty związane z administracją są znacznie redukowane, a dokładność danych jest zwiększona.

Klientom, którzy korzystają z oprogramowania dostarczanego przez Macsolutions, oferowane jest także wsparcie techniczne i szkolenia, aby zapewnić im pełne wykorzystanie potencjału systemu. Macsolutions zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy są w stanie dostarczyć profesjonalne doradztwo i rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Wprowadzenie tak elastycznego oprogramowania do oferty Macsolutions przynosi szereg korzyści dla klientów. System umożliwia lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi, usprawnia zarządzanie danymi oraz dostarcza narzędzia do analizy i raportowania. To nie tylko zwiększa efektywność i wydajność, ale również umożliwia klientom podejmowanie trafnych decyzji na podstawie danych i wskaźników.

Macsolutions jako autoryzowany dostawca oprogramowania Raion Software jest gotów wspierać swoich klientów w ich dążeniu do optymalizacji produkcji, jej kosztów i utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na rynku!