Dofinasowania z UE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kwestii skutecznego prowadzenia wniosków o pozyskiwanie funduszy unijnych. Pomogliśmy wielu firmom w branży produkcji okien z tworzyw sztucznych oraz ślusarki aluminiowej. Wspieramy zarówno średnie i duże firmy realizujące wielomilionowe projekty jak i innowacyjne małe start-up`y. Projekty naszych Klientów dotyczą zarówno inwestycji w park maszynowy, wdrożeń innowacyjnych produktów, usług czy procesów jak i (coraz częściej) prac badawczo – rozwojowych.

Dofinansowanie unijne w latach 2021-2027 będzie można pozyskać z kilku źródeł:

  • regionalne programy operacyjne (województwa)
  • krajowe programy operacyjne
  • ogólnoeuropejskie konkursy dotacyjne
  • fundusze norweskie.