Usługi IT

Manufacturing Execution System jest rozbudowanym, zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do monitorowania i zarządzania produkcją. Jego celem jest zagregowanie procesów istniejących w przedsiębiorstwie, mających bezpośredni wpływ na produkcję. Każdorazowo jest on indywidualnie konfigurowany i programowany.

  • Logowanie na maszynę i raportowanie bieżącej produkcji
  • Integracja z systemami ERP, APS, CMMS, WMS
  • Monitoring parametrów maszyny
  • Obliczanie wskaźników OEE / KPI
  • Traceability
  • System kontroli jakości
  • Zarządzanie narzędziami i oprzyrządowaniem